مهدوی‌کیا و مجیدی، در یک تیم!
180
05 مرداد 1400

روزنامه گل- تصویری از تیم بزرگ و پرستاره پاس تهران. البته بهتر است بگوییم شادروان پاس تهران! تصویر مربوط به سال 77 است و همبازی بودن مهدی مهدوی‌کیا و فرهاد مجیدی، از نکات جالب توجه آن به شمار می‌آید. مارکار آقاجانیان، جلال بشرزاد، جانملکی، مهدوی، شیرمحمدی، هاشمیان، خطیبی، مهدوی‌کیا، مظاهری، مجیدی و سهند رازیان اعضای تیم هستند.