داداشی...
79
27 تير 1400

هیچکس فکر نمیکرد که قهرمانی به آن هیبت به دست بچه ای تازه به بلوغ رسیده کشته شود و این جلد ما بود در روز خاکسپاری مرحوم روح الله داداشی.

تاریخ : 28 تیر 1390