سرخابی
40
01 تير 1400

پژمان نوری یکی از سرخابی های فوتبال ماست که در هر دو تیم استقلال و پرسپولیس بازی کرده.در این تصویر او قبل از پیوستن به جمع آبی ها امیدوار است کهاین انتقال بتواند برای فوتبالش موثر باشد.

تاریخ : 2 تیر 1392