اعتراض
44
01 تير 1400

هواداران استقلال در اعترض به وضعیت این باشگاه دقایقی پیش در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار برخورد نهادی های نظارتی با مدیران وزارت ورزش و همچنین مدیران باشگاه استقلال شدند.