احوالپرسی
31
28 خرداد 1400

وحید امیری بعد از حضور در تیم ملی و سوغاتی که از منامه برای پرسپولیس آورد فقط در حد یک احوالپرسی در تمرین پرسپولیس شرکت کرد.البته پزشکان تیم در تلاش برای رساندن او و کمال به سوپر جام هستند.