تجمع نکنید
27
19 خرداد 1400

فرهاد مجیدی در استوری قبلی خود از وضعیت تیم و فراهم نشدن حضور مربی ایتالیایی در استقلال شکایت داشت.اما در این استوری آرام تر بود و هواداران را دعوت به آرامش کرد و از آنها خواست که جلوی درب باشگاه تجمع نکنند.