به نام وطن
31
19 خرداد 1400

دغدغه ما کامبوج نیست،به نام وطن از تنها سد باقیمانده در راه رسیدن به مرحله بعدی بگذرید که حریفان سخت تری نسبت به این عراق در انتظارمان هستند!

تاریخ:20 خرداد 1388