وات د فاز
37
02 ارديبهشت 1400


استوری جالب سوشا مکانی و حمایت تلخ  بازیکن پیشین پرسپولیس از استقلال.سوال ما از مکانی این است که اگر با تیم سابقت مشکل داری چرا حداقل از درخشش دیگر تیم های ایران در آسیا چیزی نمیگویی؟البته این گونه واکنش ها جز حاشیه و تفرقه چیزی به بار نمی آورد.