سفر مهرداد
41
01 ارديبهشت 1400

روزگاری هیچکس باور نمیکرد ورزشکاران زود از میان مردم بروند اما حالا باورپذیرتر شده ایم....روزگار باورپذیرترمان کرده است!روحت شاد مهرداد جان اولادی....!