سال‌ها قبل از اتهام ارزی
182
28 آبان 1399

این روزها اسم فرهاد مجیدی به خاطر این سر زبان‌هاست که یک نماینده مجلس او را متهم به 9 بار استفاده از ارز دولتی برای کارهای بازرگانی شخصی‌اش کرده است؛ اتهامی که البته مجیدی آن را نمی‌پذیرد. تصویری نسبتا قدیمی از فرهاد در کنار عادل فردوسی‌پور می‌بینید. شاید اگر عادل هنوز برنامه داشت، با آن سماجت و شم پلیسی‌اش ته قضیه را در می‌آورد.