اینها اینطوری جام درو می‌کردند
78
15 مرداد 1399

تصویری قدیمی از علی پروین و تیمش را می‌بینید. ساده و بی‌تکلف؛ دهه شصت پر از این قاب‌هاست. این عکس از پرسپولیسی‌ها در بهشهر شکار شده است. آنها اینطوری و با این امکانات چپ و راست قهرمان می‌شدند و جام درو می‌کردند.