خداوند سلامتی بدهد
75
05 مرداد 1399

اخیرا امیر قلعه‌نویی در اثر یک حمله عصبی به بیمارستان منتقل شده و حتی یک روز هم بستری شده است. برای سرمربی سپاهان آرزوی سلامتی می‌کنیم. تصویر امروز ستون نوستالژی هم مربوط به امیرخان است که در کنار مجید نامجومطلق خلاقو تکنیکی در یک قاب دیده می‌شود.