هنوز همین‌قدر رفیق‌اند؟
107
29 تير 1399

چند قاب خاطره‌انگیز از رفاقت نزدیک فرهاد مجیدی و علیرضا منصوریان را، در دوران بازی برای استقلال می‌بینید. سوال مهم اما اینجاست که آیا 10 و 7 مشهور استقلال، هنوز همین‌قدر با هم رفیق‌اند؟ به تازگی منصوریان مدعی شده بود قبل از حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت استقلال، چند بار به او تاکید کرده فعلا این مسوولیت را قبول نکند؛ حرفی که به خرج فرهاد نرفته است. برخی هم علیمنصور را یکی از آلترناتیوهای بالقوه جانشینی با مجیدی روی نیمکت استقلال می‌دانند.