حال خوب يك عكس از امپراطوري سرخ
118
15 تير 1399

پرسپوليسي‌هاي قديمي حس و حال استثنايي اين عكس را خوب مي‌فهمند؛ تصويري جانانه از علي پروين جوان در كنار محمودخان خوردبين و حاج محمد مايلي‌كهن. عكس مال دوره سلطنت پروين در پرسپوليس و فوتبال ايران است؛ مال زماني كه نيمكت آزادي كمترين امكانات ممكن را هم نداشت، اما علي‌آقا جام درو مي‌كرد. مال روزهايي كه اگر يك عكس علي پروين از آدامس‌هاي آن روزگار بيرون مي‌آمد، پسربچه‌ها ذوق‌مرگ مي‌شدند و عكس را در هفت سوراخ قايم مي‌كردند. راستي كه چقدر زود گذشت آن روزها...