این عقاب آسیاست که دست می‌بوسد
391
25 آبان 1398

این قابی جانانه از قدرشناسی است؛ تصویر احمدرضا عابدزاده که در دوران اوج فوتبالش، دست رسول کربکندی را می‌بوسد و به این ترتیب از مربی سابقش تجلیل می‌کند. مقایسه کنید با بعضی فوتبالیست‌های این نسل که بند کفش عقاب هم نیستند، اما طوری رفتار می‌کنند که انگار آسمان جر خورده و اینها پایین افتاده‌اند.