بعد از گل پروین به هما
66
20 تير 1403

سال 1364...
علی پروین، مایلی کهن، حسین کاشی نژاد، ابراهیم کیان طهماسبی، محمد پنجعلی و جمشید شاه محمدی...