یک جمله سمی برای قتل سرخابی ها:کار تمام شد!
94
10 خرداد 1403

شاهین طهرانی –پرسپولیس برای رسیدن به عنوان قهرمانی تنها به یک برد مقابل مس رفسنجان نیاز دارد.از آن سو هم استقلال باید پیکان را ببرد و چشم انتظار لغزش سرخها بماند تا جام را در آغوش بکشد. در این میان اما جمله ای در میان فوتبالیها رواج پیدا کرده که برای سرخابی ها مثل یک سم کشنده است.جمله ای که می گوید: کار تمام شد و سرخها قهرمان شدند! این جمله می تواند همان بلایی که در قائمشهر بر سر استقلال آمد را برای سرخها تکرار کند و همچنین میتواند چنان بی انگیزگی بدی در آبی ها ایجاد کند که حتی با وجود امتیازدادن احتمالی پرسپولیس هم، جام را به ویترین باشگاهشان اضافه نکنند! مهمترین کار کادر فنی و اطرافیان دوتیم حذف این جمله از ذهن بازیکنان است وگرنه چه بسا که جریمه خواهند شد!