کامبک ابدی
159
05 خرداد 1403

کامبک عجیب سرخها مقابل استقلال خوزستان شاید برای تعیین قهرمان این لیگ مهم باشد اما راستش را که بخواهید از هر قرمزدوستی پرسیدیم کدام کامبک بیشتر دوست داشتید؟ بدون مکث گفت کامبک با هت تریک ایمون زاید!