جستجو سایتهای دیگر جستجوی پیشرفتهآرشیوتماس با مادرباره ما صفحه اصلی
نسخه شماره 1780 - 1391/02/27 -

 ملي حفاري اهواز بدون کارت قرمز و اخراجي ليگ يکي شد
 حاجتي:قدرت صعود به ليگ برتر راهم داريم علرضا مرادحاجت مدرعامل باشگاه مل حفار خوزستان پس از ورود به فوتبال موفق شد ط دو سال، دو پله تم فوتبال باشگاهش را بالا باورد تا اکنون مل حفار اهواز وارد لگ دسته اول فوتبال باشگاهها کشور جام آزادگان شود. صعود آسانسور حفار از دسته سوم به دسته اول بهانه ا بود برا گفت‌وگو ما با علرضا مرادحاجت که در ذل آمده است؛
آقا حاجت، تم گمنام و بستاره را در دومن سال پاپ به ک رده بالاتر رساندهاد.
ان صعود پتانسل فوتبال خوزستان را نشان داد که با تمي‌صددرصد بومي ‌و حت کادر بومي ‌موفق شدم به لگ ک بام و نشان دهم ان استان تا چه اندازه شاستگ دارد.
امسال خل هم در شروع به بستن تم‌تان کردد!
بله، ک تبصره کذا باعث شد تم فوتبال مل حفار را امسال در ببندم و حت قبل از آن از ما خواسته شده بود تا امتاز ان تم را واگذار کنم اما با برطرف شدن مشکلات ادار، 3ا 4روز قبل از مسابقات تم را در لگ دسته دوم بستم. ما حت در باز اول خود برابر نفت محمود آباد هم باختم اما از دور برگشت و خصوصا در اواخر فصل در کورس با مقاومت تهران قرار گرفتم. باز با مقاومت را در تهران بردم و در باز آخر هم با 5گل که به نفت گچساران زدم، پرچم حفار را در لگ ک بلند کردم.
فکر مي‌کردد تمي ‌که در آخرن لحظه بسته شود بتواند لگ ک شود؟
سوال من ان است که چرا نشود؟ پتانسل خوزستان در فوتبال کاملا غن است. بعد از آن هم ما در باشگاه مل حفار کاملا با برنامه پش مي‌رفتم. ما سال اول از لگ دسته سوم شروع کردم. با برنامه رز کامل همان سال قهرمان شدم و به لگ دسته دوم آمدم و در دومن سال حضور خود نز امسال لگ دومي ‌خود را به لگ ک آوردم که جا تبرک و تشکر دارد از آقا ناصر مطلق سرمرب خوب و بازکنان باغرت‌مان. آقا مطلق در کارنامه خود نفت مسجد سلمان را هم لگ ک کرده است اما چز که در صعود ما مهم تر بود اخلاق بود.
چطور؟
ما امسال بدون حت ک کارت قرمز و ا اخراج در طول فصل لگ ک شدم که نشان مي‌دهد ان تم چقدر ب حاشه و صدالبته بااخلاق بوده است. به نظر من در جو ب‌اخلاق که رسانه‌ها از شراط موجود بر فوتبال اران نشان مي‌دهند، نباد از کنار ان موضوع و حرکت ارزشمند بچه‌ها مل حفار به سادگ عبور کرد. ما در حال باشگاه دار هستم و فقط در فوتبال تمدار نمي‌کنم.
مل حفار امسال با چه بودجه‌ا به لگ آزادگان صعود کرد؟
بودجه ما امسال فقط 300ملون بود که به بازکنان پرداخت داشتم. بازکن غربومي ‌اصلا نداشتم و کادر نز به همن ترتب که الحمدا... با غرت توانستند صعود کنند.
با ان خط ممتد صعود که هر سال ک رده بالاتر آمده اد، فکر مي‌کند امسال هم مي‌تواند ک رده بالاتر آمده و لگ برتر شود؟
ما همن امسال هم توانا صعود به لگ برتر را دارم اما منتها باد ببنم هات مدره از ما چه مي‌خواهد و نظرش چست. ما همن هفته با هات مدره جلسه دارم و مشخص خواهد شد که خواسته هات مدره از تم فوتبال باشگاه حفار چست. اگر آنها بخواهند ما توانا ان را دارم که همن امسال بالا بام. با ان وجود نظر شخص من ان است که بالا آمدن کار سخت برا ما نست اما الان آمادگ حضور در لگ برتر را ندارم و اگر قرار باشد صعود کنم باد تمي‌ داشته باشم که در شان نام مل حفار باشد.
بپردازم به فوتسال؛ با آقا ابطح به توافق نها رسدد؟
من خودم شخصا با آقا ابطح صحبت کردم و اعلام مي‌کنم که از نظر من توافق با اشان حاصل شده و کار تمام شده است. با توجه به خلق و خو اشان و مشابهت آن با بازکنان تم نز، برا آقا ابطح هم حفار بسار خوب است چراکه اشان به دنبال جا است که نتجه کارش را ببند و مل حفار همانجا است. ان‌شاءا... آخر ان هفته ا هفته آنده قرارداد اشان را هم با حضور خودشان ثبت مي‌کنم.
در مورد رقم قرارداد هم با آقا ابطح صحبت کرده اد؟
آقا ابطح که اتفاقا دروز هم در تهران با اشان صحبت کردم حرف خاص ندارد و ددگاه مال هم ندارد. اشان مي‌داند که فاصله مال تم ما به عنوان تم چهارم جدول با تم‌ها بالا سر مان خل زاد است و ما اصلا مثل آنها نمي‌توانم هزنه کنم. همانطور که عرض کردم آقا ابطح مشکل بابت موضوع رقم ندارد و ان‌شاءا... به زود قراردادشان را ط توافق کامل طرفن به امضاء خواهم رساند.
امسال برا قهرمان در لگ برتر فوتسال مي‌آد؟
بله، ان‌شاءا... مي‌خواهم جزو سه تم بالا جدول باشم.
ان جزو تعهدات آقا ابطح است؟
بله، هر چند که چهارمي‌ لگ90 هم برا ما خل باارزش بود. چون ما بدون حرف و حدث و حاشه و مهمتر از آن پاک چهارم اران شدم و ان نشان دهنده همان روحه سلامت در باشگاه مل حفار اهواز بود.
منظور خاص از ان حرف‌ها دارد؟
خر، من هچ اتهامي ‌به کس نمي‌زنم و برا همه باشگاهها احترام قائل هستم اما معتقدم را که کمته انضباط داد توهن به شعور مردم بود. اگر تبان رخ داده بود چرا تم‌ها را پان نفرستادند و اگر اتفاق نفتاده بود و تبان در کار نبود چرا محروم کردند. ان موارد باعث مي‌شود باشگاه مثل حفار که سالم کار مي‌کند برا کسب قهرمان و حت حضور در فوتسال دلسرد شود.
در مورد تم مل صحبت کند و انکه علت ناکام‌ها اخر ان تم را در چه مي‌داند؟
به عقده من ستون تم مل همن باشگاهها هستند وقت در حوزه باشگاه ان اندازه تناقض دده مي‌شود طبع است که تم مل هم تحت الشعاع قرار مي‌گرد و ان نتاج رقم مي‌خورد.
فکر نمي‌کند شکست برابر رومان و ا توقف برابر ازبکستان و ژاپن زنگ خطر را در آستانه رقابت‌ها قهرمان آسا به صدا درآورده است؟
صد البته. اما به عقده من در ناکام‌ها تم مل ک نفر تقصر کار نست بلکه ساختار دچار مشکل است و ک عده بزرگ مسوول آن هستند.
و صحبت آخر...
من مي‌خواهم بپرسم کسان که در راس ورزش کشور قرار دارند آا بررس کرده اند ببنند با ان بودجه ا که صرف ورزش کرده‌ام چقدر نتجه اش را دده ام؟ در تماشاچ، فرهنگ هوادار، داور‌ها و... چقدر پشرفت داشته‌ام؟ اگر بررس کردند و ددند هچ پشرفت نبوده سرعا دنبال علت‌ها بگردند که زمان در حال از دست رفتن است. امسال بهتر از پارسال است و هر چه درتر شود همه چز از دست به در خواهد شد. وقت در تخم مي‌شود مار را کشت، نباد صبر کرد تا بزرگ شود و اژدها که نشود کار کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
نگاهی به گذشته
صفحه اصلی - درباره ما - تماس با ما -آرشیو - سایتهای دیگر - برگزیده صورتک ها - برگزیده کاریکاگل ها - برگزیده پوسترها - گزارش های تصویری
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه ورزشی گل می باشد و هرگونه استفاده غیر قانونی از مطالب سایت پیگرد قانونی خواهد داشت .
Copyright 2006-2008 , www.goaldaily.ir :: (Iranian Goal Newspaper) All rights reserved :: Email : Info@goaldaily.ir