حق اعتراض برای ذوب آهن وجود دارد
12187
رای اتاق حل اختلاف فیفا؛ شکاری تبرئه شد
12 آبان 1398
986
ایرانی
در شرایطی که گفته می شد خرید جدید تراکتوری ها از سوی دادگاه CAS تبرئه شده است اما رای صادره برای این بازیکن از سوی اتاق حل اختلاف فیفا است.

روزنامه گل؛  رضا شکاری که دو سال پیش از ذوب آهن به روبین کازان پیوسته بود به دلیل شکایت باشگاه ذوب آهن در معرض جریمه و محرومیت به نظر می رسید اما با رای اتاق حل اختلاف فیفا این بازیکن از شکایت ذوب آهن تبرئه شده است.


در رای‌ که شب گذشته از طرف اتاق حل اختلاف فیفا صادر و به تراکتور ارجاع شد آنها از موارد اتهامی مبری و بنابراین تراکتور منعی برای استفاده از این بازیکن آینده دار فوتبال ایران ندارد. البته در این رای آمده است که باشگاه اصفهانی می تواند در مدت زمان خاص مراتب اعتراضی خود را در دیوان داوری ورزش پیگیری و درخواست تجدید نظرخواهی داشته باشد.


در رای صادره از سوی اتاق حل اختلاف فیفا آمده است؛


1. ادعای شاکی باشگاه ذوب آهن غیرقابل قبول است.
2. ادعای دعوی علیه رضا شکاری ، غیرقابل قبول است.
3. شکایت رویین کازان رد می شود./ورزش سهدیدگاه های کاربران (1 دیدگاه)
مصطفی ریحانی 12 / 08 / 1398 58 : 28 : 07

فقط بازار گرمی کرد و یه پول تپل از تراکتور گرفت وگرنه بازیکن تاپی هم نیست


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها