اعلام رای کمیته انضباطی در خصوص تیم تراکتور تبریز
27 شهريور 1398 ایرانی
کمیته انضباطی رای خود را در خصوص رفع محرومیت تیم تراکتور تبریز صادر کرد.

روزنامه گل -

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته انضباطی، پیرو نامه 936/296/980/ الف 261 مورخ 23 شهریورماه با توجه به درخواست تجدید نظر خواهی باشگاه تراکتور تبریز و همچنین طی رای کمیته استیناف به شماره دادنامه 51 مورخ 26 شهریور ماه، رای صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نقض گردید و هیچ مورد اجرایی ندارد.


تازه ترین خبرها