10474
ملی پوش فوتسال ایران ۶ ماه محروم شد!
12 شهريور 1398
156
ایرانی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حمید احمدی ملی پوش فوتسال تیم گیتی پسند را ۶ ماه محروم کرد.

روزنامه گل -

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، مسابقه فوتسال تیم های های گیتی پسند اصفهان و شهروند ساری در تاریخ ۲۴ مرداد ماه برگزار و از سوی تماشاگران تیم گیتی پسند تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیا و استفاده از شعارهای موهن رخ داد. این تیم به پرداخت ۲۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شد.

حمید احمدی بازیکن تیم گیتی پسند به دلیل بد رفتاری در مقابل مقام رسمی مسابقه و حمله به سمت داور و ضربه زدن و توهین به داور به ۶ ماه از همراهی تیم خود محروم است.

رضا لک سرمربی تیم شهروند ساری نیز به خاطر بدرفتاری در مقابل مقام رسمی ( رفتار غیر ورزشی) از همراهی تیم، به مدت ۴ جلسه از همراهی تیم خود محروم شد.

آرای فوق قابل تجدیدنظر است.


تازه ترین خبرها