فتح‌الله‌زاده؛ مدل قبل از انقلاب!
127
10 اسفند 1398

علي فتح‌الله‌زاده براي چهارمين بار مديرعامل استقلال شد و از امروز رسما كارش را در اين باشگاه شروع كرد. تصويري از حاجي را مي‌بينيد كه سال 1356 در بوشهر از او ثبت شده است. اين عكس را اولين بار صفحه رسمي خود فتح‌الله‌زاده در اينستاگرام منتشر كرد.