خوش‌تیپ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران/ عجب سرنوشت تلخی
233
29 بهمن 1398

تصویری قدیمی از رضا شاهرودی و علی اکبریان؛ نمادهای خوشتیپی در فوتبال دهه هفتاد ایران. شاهرودی اگرچه هرگز مربی بزرگ و موفقی نشد، اما خدا را شکر وضعیت بدی ندارد. بنده‌خدا اکبریان اما درگیر عقوبت گناه‌هایش، در محبس است. خدا نجات بدهد روماریوی ایران را.