وقتی عادل کار داشت، مزدک بود و جواد این شکلی نبود
1283
12 آبان 1398

ایران، سرزمین عجیبی است. اینجا گاهی دم دستی‌ترین چیزها هم برایت تبدیل به «حسرت» می‌شوند. عکسی از دورهمی قدیمی مجریان و گزارشگران شبکه سه، در سال‌های درخشان این شبکه را می‌بینید؛ روزهایی که مدیران لایق جای آقازاده‌ها سر کار بودند. مزدک جوان دست راست تصویر است، کمی این طرف‌تر جاوادنی و عادل فردوسی‌پور را کنار هم می‌بینید، جواد خیابانی در اوج درخشش حرفه‌ای‌اش گوشه چپ تصویر است و پیمان یوسفی هم «علی ایحال» نزدیک اوست. ای روزگار؛ ما را از دوره «عباس قانع»ها بشور و به همان روزها برگردان!